Työelämä positiivisessa kierteessä

StaffPoint White Paper 2020

Työelämä positiivisessa kierteessä kokoaa yhteen strategisen kumppanimme Randstadin sekä kymmenien muiden kansainvälisten ja kotimaisten tutkimusten kiintoisimpia havaintoja työelämän muutoksista.

White paperin tarkoituksena on oivalluttaa miettimään, miten työelämän muutokset saadaan käännettyä Suomenkin työmarkkinan voitoksi. Miten kehitystä voi hyödyntää positiivisesti yhteiskunnassamme, yrityksissä ja oppilaitoksissa sekä yksilön omassa urakehityksessä?

Viisi teemaa, Osatyökykyisten työllistäminen, Ulkomaalaisten osaajien houkuttelu, Ulkomaalaisten sitouttaminen ja verkostot, Digitalisaation tuomat muutokset sekä Joustavat työn muodot, nousevat tarkasteluun eri tutkimusten kautta. White paper on tarkoitettu kysymysten ja keskustelun herättäjäksi kaikille työelämätahoille.

Lataa ilmainen White Paper